Gozran, 4723 A.R.
MoondayToildayWealdayOathdayFiredayStardaySunday
Waning Moon  
30

   
1

   
2

   
3

   
4

   
5

   
6

New Moon  
7

Currentseve (Gozreh)

   
8

   
9

   
10

   
11

   
12

   
13

Waxing Moon  
14

   
15

Taxfest (Abadar)

   
16

Wrights of Augustana Begins (Andoran)

   
17

   
18

   
19

   
20

Full Moon  
21

   
22

   
23

   
24

   
25

   
26

   
27

Waning Moon  
28

   
29

   
30

Wrights of Augustana Ends (Andoran)

   
1

   
2

Ascendance Night (Norgorber)

   
3

Ascendance Night (Norgorber)

   
4

Waning MoonWaning Moon   New MoonNew Moon   Waxing MoonWaxing Moon   Full MoonFull Moon