Gozran, 4722 A.R.
MoondayToildayWealdayOathdayFiredayStardaySunday
Waning Moon  
26

Conquest Day (Nex)

   
27

   
28

   
29

   
30

   
1

   
2

New Moon  
3

   
4

   
5

   
6

   
7

Currentseve (Gozreh)

   
8

   
9

Waxing Moon  
10

   
11

   
12

   
13

   
14

   
15

Taxfest (Abadar)

   
16

Wrights of Augustana Begins (Andoran)

Full Moon  
17

   
18

   
19

   
20

   
21

   
22

   
23

Waning Moon  
24

   
25

   
26

   
27

   
28

   
29

   
30

Wrights of Augustana Ends (Andoran)

Waning MoonWaning Moon   New MoonNew Moon   Waxing MoonWaxing Moon   Full MoonFull Moon